Katzen

Latte Koty Thomasa*PL

 • Geburtsdatum: 25 Mai 2018
 • Geschlecht: weiblich
 • Farbe: BLH bs 11
 • Mutter: Haydi Koty Thomasa*PL
 • Vater: Tristan Bell Arden

Milka of Colourpoint*DE

 • Geburtsdatum: 8 März 2018
 • Geschlecht: weiblich
 • Farbe: BSH ns 21 33
 • Mutter: Gusty of Colourpoint
 • Vater: Kris Silverpoint

Yoshi Kocia Charyzma*PL

 • Geburtsdatum: 22 Juli 2017
 • Geschlecht: weiblich
 • Farbe: BSH by 21 33
 • Mutter: Ramona Kocia Charyzma*PL
 • Vater: Hoomer von Grimms Bärchen*DE

Miss Quintessa De Cassis*DE

 • Geburtsdatum: 29 Juli 2016
 • Geschlecht: weiblich
 • Farbe: BSH ny 12 33
 • Mutter: Leach-Joline De Cassis*DE
 • Vater: Golden-point Gordian De Cassis*DE

Ramona Kocia Charyzma*PL

 • Geburtsdatum: 30 April 2016
 • Geschlecht: weiblich
 • Farbe: BSH by 21 33
 • Mutter: Aileen vom Koberland*DE
 • Vater: CH Mr. Muffin Fairydust Pearls*DE

Nesca Kocia Charyzma*PL

* Champion *

 • Geburtsdatum: 12 Juni 2015
 • Geschlecht: weiblich
 • Farbe: BSH ay 21 33
 • Mutter: Aileen vom Koberland*DE
 • Vater: CH Mr. Muffin Fairydust Pearls*DE

Liana Kocia Charyzma*PL

* Champion *

 • Geburtsdatum: 9 Juni 2015
 • Geschlecht: weiblich
 • Farbe: BSH ny 11 33
 • Mutter: CH Irma Kocia Charyzma*PL
 • Vater: CH Hoomer von Grimms Bärchen*DE

Irma Kocia Charyzma*PL

* Junior Champion *

 • Geburtsdatum: 13 Juni 2014
 • Geschlecht: weiblich
 • Farbe: BSH by 11 33
 • Mutter: Fanta Kocia Charyzma*PL
 • Vater: CH Mr. Muffin Fairydust Pearls*DE

Aileen vom Koberland *DE

 • Geburtsdatum: 26 Februar 2013
 • Geschlecht: weiblich
 • Farbe: BSH cy 21 33